Abonneer

Straat + huisnummer Postcode Woonplaats

Aether Magazine

Aether is een kwartaaltijdschrift over de geschiedenis van de omroep en de fonografie.

Het wordt uitgegeven door de Stichting Omroephistorie en wordt gezonden aan contribuanten.

Jaarlijkse bijdrage ten minste € 20,- (over te maken op NL09INGB0005611696 t.n.v. Stichting Omroephistorie, te Hilversum).

Los nummer € 5,-.
ISSN-092-8003